Czym są vB Codes?

vB Codes są odmianą znaczników HTML, z którymi być może już się zaznajomiliście. Pozwalają Wam na dodanie funkcjonalności lub stylów dla Waszych postów, co wymagałoby normalnego HTML"a, ale bez potrzeby kolidowania z wyglądem stron na których są zawarte. Możecie stosować vB Code pod warunkiem, że administrator pozwolił na to w zasadach forum. Możliwe, że będziecie chcieli używać vB Codes zamiast HTML"u na forum, ponieważ wymagają one mniej pisania i są bezpieczniejsze.

Obecne vB Codes:

Odnośniki URL

Jeżeli vB Code jest włączony na forum, nie ma już potrzeby używania znacznika [URL] dla tworzenia kotwic. Po prostu napiszcie kompletny URL na jeden z poniższych sposobów i łącze zostanie automatycznie utworzone:

Zauważcie, że nie potrzebujecie załączać http:// w adresie jeżeli zaczyna się od "www". Jeżeli strona nie zaczyna się od "www", wtedy musicie to zrobić. Możecie też używać https:// i ftp:// w trybie auto-link"owania.

Jeżeli chcecie załączyć vB code, po prostu wstawić łącze jak pokazane w poniższym przykładzie (vB Code jest tu na biało).

[url]www.fpp.pl[/url]

Możecie teraz mieć prawdziwe odnośniki używając znacznika [url]. Po prostu stosujcie go tak:

[url="http://www.fpp.pl"]Strona FPP.PL[/url]

W powyższych przykładach, vB Code automatycznie generuje odnośniki do URL-ów jeżeli są zawarte. To zapewnia również otwieranie łaczą w nowym oknie, kiedy zostanie kliknięte. Zauważcie, że część "http://" jest opcjonalna i nie trzeba jej zawierać. W drugim przykładzie, URL będzie wstawiał odnośnik do tekstu, który wpiszecie po symbolu równości. Zauważcie też, że potrzebujecie stosować cudzysłowia w znacznikach url.

Odnośniki do Emaili

Aby dodać zlinkowany adres emailowy do wiadomości, po prostu wstawcie kod pokazany poniżej (vB Code jest tu na biało).

[email]stefan@fpp.pl[/email]

W powyższym przykładzie, vB Code automatycznie generują odnośniki do adresów emailowych.

Pogrubienia, podkreślenia i kursywy

Możecie pogrubiać, podkreślać i pochylać tekst przez zawarcie go w znacznikach [b] , [/b] , [u] , [/u] or [i] , [/i].

Cześć, [b]James[/b], [u]Tomek[/u] i [i]Aśka[/i].

Wypunktowania/Listy

Możecie tworzyć listy punktowane albo listy numerowane.

Nienumerowane, punktowane listy:

[list]
[*] To jest pierwszy wypunktowany tekst.
[*] To jest drugi wypunktowany tekst.
[/list]

Dzięki temu otrzymacie:

Zauważcie, że musicie wstawić znacznik zamykający listę, czyli [/list].

Tworzenie listy numerowanej jest całkiem łatwe. Po prostu dodawajcie albo [LIST=A], albo [LIST=1]. Wpisanie [List=A] spowoduje numerację listy za pomocą liter od A do Z. Użycie [List=1] spowoduje utworzenie właściwej numerowanej listy.

Oto przykład:

[list=A]
[*] To jest pierwszy wypunktowany tekst.
[*] To jest drugi wypunktowany tekst.
[/list=A]

To spowoduje:

  1. To jest pierwszy wypunktowany tekst.
  2. To jest drugi wypunktowany tekst.

Dodawanie obrazków

Aby dodać grafikę do Waszej wiadomości, po prostu wstawcie w tekście URL obrazka tak jak pokazane na poniższym przykładzie (vB Code jest na biało).
[img]http://www.fpp.pl/images/fpp.gif[/img]

W powyższym przykładzie, vB Code automatycznie umieszcza grafikę w Twojej wiadomości. Zauważcie: część "http://" JEST wymagana dla znacznika [img]. Zauważcie też: niektóre form mogą mieć wyłączoną opcję obsługi [img] aby uchronić się przed niewłaściwymi obrazkami. W takim wypadku, będziecie musieli załączyć odnośnik do obrazka.

Quoting wiadomości

Aby odnieść się do czegoś, co napisał już ktoś inny, po prostu wytnij i wklej jego tekst i zawrzyj go w znacznikach, jak pokazane poniżej (vB Code jest na biało).

[QUOTE]Nie pytaj co Ameryka możecie zrobić dla Ciebie....
zapytaj co Ty możesz zrobić dla Niej. [/QUOTE]

W powyższym przykładzie, vB Code automatycznie zawiera ten tekst źródłowy w Twojej wiadomości w odpowiedni sposób.

Kolory na boardzie:

Jak na razie możemy stosować 5 kolorów (oprócz czarnego). Ich prawidłowe użycie wygląda następująco

[orange]Pomarańczowy[/orange]
[purple]Fioletowy[/purple]
[red]Czerwony[/red]
[blue]Niebieski[/blue]
[green]Zielony[/green]
[white]Biały[/white]

Znacznik do przytaczania źródeł

Podobny do znacznika cytowania jest znacznik przytaczania źrodła, który dodaje <PRE> w formatowaniu. Jest to użyteczne do wyświetlania źródła progamu, na przykład:

[CODE]#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/html";
print "Witaj swiecie!";
[/CODE]

W powyższym przykładzie, vB Code automatycznie zawiera ten tekst źródłowy w Twojej wiadomości w odpowiedni sposób.

Nieprawidłowe użycie vB Code:

[url] www.fpp.pl [/url] - nie wstawiaj spacji pomiędzy tekstem w nawiasach kwadratowych, a tekstem do którego odnosi się kod.

[email]john@vbulletin.com[email] - końcowy znacznik musi zawierać ukośnik ([/email])

Zauważcie: Powinniście nie używać jednocześnie HTML"a i vB Code do robienia tej samej funkcji. Zauważcie też, że vB Code nie rozróżnia dużych i małych liter (dlatego możecie używać [URL] albo [url]).


Tłumaczenie pochodzi ze strony: fpp.pl

© 2000 - 2010 Forum Użytkowników Mandrivalinux